Nieuws en Media.


Kerstmis 2023.

 

Het Herenkoor Luttenberg verzorgt de Dienst op Eerste Kerstdag, maandag 25 december om 09.30 uur.

Het wordt een mooie Dienst, waarbij er veel kan worden meegezonden, vandaar dat er veel bekende Nederlandse Kerstliederen worden gezongen in samenzang.

Foto: Dit is een oude uitnodiging om in de Kerk van Luttenberg te komen, door oud-pastoor Geert Scholten.Allerzielen 2023.

Op zondag 5 november 2023 werd Allerzielen van de overledenen binnen Luttenberg herdacht. Om 10.30 uur was de Herdenkingsdienst in de volle kerk van de H. Cornelius. 

Het Herenkoor Luttenberg in samenwerking met Accordeonvereniging Arcordeola uit Lemelerveld verzorgden de begeleiding van deze Herdenkingsadienst. 

Gezongen werd o.a.:

Tebe Projem, Weer als Toen, Zingt van de Vader, Voetstappen in het Zand, De Roos, Ave Maria van Haagh, Stay with Me (De dauw).

Gespeeld door Accordeola:

Requerdos (Herinneringen), Air, Can you feel the love tonight en de Leader filmuziek van Once Upon Time in the West. Ook verzorgden zij de begeleiding van de Nederlandse liederen.

 

Voorgangers waren: Mevrouw L. Gunnink-van den Berg en Marcel Veldkamp.

Algehele muzikale leiding: Herma Jalink.

Organist: Henri Fikken.

 

Na de Dienst werd op het regenachtige kerkhof bij het inzegenen van de graven nog  gezongen:  Herinner u de namen van God, Blijf mij nabij en Stil maar Wacht maar.

Leden van de plaatselijke fanfare verzorgden de begeleiding van de liederen en speelden daarbij nog een aantal bijpassende muzieknummers. 


Uit de Stentor van maandag 9 oktober 2023.

Tussen liefst 42 orkesten en koren laten Marcel (60) en mede-zangers van het  Herenkoor Luttenberg zich van de andere kant zien in Heino

Van schlagers tot klassieke muziek en van shantykoren tot fanfares. Twee dagen lang is het in hartje Heino een komen en gaan van talloze muzikanten en zangers tijdens de Open Muziekestafette. Muziekliefhebbers kunnen hun lol op, in een constant afgeladen volle Nicolaaskerk. ,,Meer koren graag, van zingen krijg je honger.’’


Erelid Hein Bosch overleden

Op maandag 24 juli 2023 hebben we afscheid genomen van ons ere lid Hein Bosch. 


Hein was vele jaren lid als bas van ons koor. Ook was hij een tijdlang secrtaris in het bestuur. 


Bij de laatste jaarvergadering was hij nog aanwezig en hebben we met elkaar nog geproost. 

In een mooie Dienst met Greogioriaanse liederen hebben we Hein onze laatste eer bewezen.

Hein, bedankt voor al je kennis, tips, inzet en verhalen, ook na de repetities, wanneer met een klein groepje nog een biertje dronken bij  Café De Schoenmaker in Luttenberg.

 


Kerk H. Marcellinus Broekland 110 jaar

Op zondag 16 juli 2023 heeft het Herenkoor de Viering begeleid vanwege het 110 jarig  bestaan van de deze kerk.

Met als thema Zaaien werd in een goed gevulde kerk allerlei liederen gezongen, door het Herenkoor uit Luttenberg.

Het koor stond onder leiding van dirigent Herma Jalink en werd begeleid door organist Henry Fikken.

Er werd zowel in het Nederlands als in het Latijn gezongen.

Ook het mooie Teje Projem werd te gehore gebracht. Na die tijd was er koffie drinken met cake achter in de kerk. Het was een mooie viering.Weekblad voor Salland, 1 juni 2023

Ieder jaar gaan we als koor met onze partners erop uit.

Ons jaarlijks uitje.

Dat wordt altijd toch wel  gecombineerd met het zingen in een kerk bij een concert of in dit geval bij een bedevaart.

De bedevaart van Bisdom Utrecht en Den Bosch naar Banneux in België.

Lees hiernaast het verslag over ons verblijf van 2 dagen in Banneux.

We zijn blij, dat we dit hebben kunnen doen.

Het was weer zeer leerzaam en erg gezellig.

Wat een energie bij alle vrijwilligers in Banneux. Ook kwamen we nog bekenden tegen en maakten we nieuwe vrienden.

We hebben Luttenberg goed gepresenteerd  en gepromoot voor Katholiek Nederland.

Een en ander natuurlijk ook voor behoud van onze eigen Kerk en Geloofgemeenschap.

 

Luttenberg.

Herenkoor Luttenberg.

 

 


Opnieuw!  De Passion op 6 april 2023 in Luttenberg

Het initiatief voor De Passion ligt o.a. bij Herma Jaling, Wim Reimert en Gerard Lammers van Herenkoor Luttenberg. Het verhaal van Het Laatste Avondmaal met de foute Judas en het in hechtenis nemen van Jesus wordt hier uitgebeeld. Plaats: Sporthal Luttenberg, interieur helemaal in sfeer gebracht. Er zijn 2 voorstellingen, s'middags en sávonds. Vele vrijwilligers maken dit spektakel mogelijk. Ook enkele koorleden zingen mee, anderen komen kijken als publiek.

Lees meer.


Kerkorgel Sint Cornelius Luttenberg

Januari 2023.

We zouden het bijna vergeten, maar in de Luttenbergse kerk is op het koor achterin de kerk ook een mooi Kerkorgel aanwezig.

Het orgel bestaat uit: 

Manuaal:
Prestant 8′ – C-H gecombineerd met Gedekt, Gedekt 8′, Prestant 4′, Prestant 2′ (gedeeld), Cornet III sterk (discant), Mixtuur II sterk (gedeeld).

Pedaal:
Subbas 16′

Koppelingen:
Pedaalkoppel

Speelhulpen:
Calcant (motorschakelaar)

Tractuur:

Scheepladen orgel, mechanisch.

Lees verder.

Het orgel is in 1981 gebouwd door J.J. Elbertse & Zn uit Soest.

Het orgel wordt bij het Herenkoor bespeeld door Henri Fikken. Ieder jaar vindt er onderhoud op het orgel plaats en worden de pijpen gestemd. Dit duurt meestal wel zo'n 2-3 dagen.

De plaats, hoog en achterin de kerk, zorgt ervoor dat de klanken via de rug van de koorzangers over de kerkgangers heen vloeien, waardoor het zeer ontspannend is om te luisteren naar de klanken bij het zingen van de gregoriaanse en latijnse gezangen. 

Af en toe worden de registers opengetrokken en wordt menigeen verrast door de klanken van daarboven....


Een mooi verhaal over onze organist Henri Fikken

Diss’n van Roerink mos dakpann’n eten bie Henri Fikken.

Diss'n van Roerink is Gerard Lammers, koorzanger en bas bij het Herenkoor.

Gerard schrijft regelmatig verhaaltjes uit, over en in Luttenberg van zijn jarenlange herinneringen.

Zo ook over Henri Fikken.

Hij is al meer dan 40 jaar organist en verbonden aan Luttenberg. Zijn vader ging hem voor.

Met een strenge opleiding, de basis zit er goed in, speelt hij nog dagelijks orgel en verzorgt dat bij de meerdere kerken in de regio.

Henri: "gewoon deurgoan".


Bijzondere Kerstnachtviering - 24 december 2022.

 

"Erg genoten van de bijzondere Kerstnachtviering."

Op 24 december, kerstavond , hebben wij erg genoten van de Kerstnachtviering. In een sfeervol verlichte Kerk was het een prachtige viering. Prachtig gezongen liederen, zowel in het Nederlands als in het Gregoriaans door het Herenkoor. Heel goed ondersteund door Accordeola. En dan de prachtige zang van Wilma Giezen , een genot om te horen. Ook de sfeer en de prachtige ambitie was een lust om te zien. De voorganger Harry Bloo deed het weer uitstekend. Jammer, dat hij zo weinig meer voorgaat in onze kerk. Op de beeldschermen, voortreffelijk verzorgd , konden we de liederen goed meezingen en vooral het zingen van een Kerstlied in het Oekraiens , door Wilma Giezen ontroerde velen. Mooi was, dat het slotlied op het eind massaal werd meegezongen door alle aanwezigen.

Kortom zulke vieringen blijven je lang bij en een bijna volle kerk heeft hiervan genoten. Op deze manier komen de mensen weer naar de kerk in Luttenberg. En met de mededeling van de H.Paus op  1e Kerstdag, dat we in de Katholieke kerk geen kerken moeten gaan sluiten zou ik willen eindigen en nogmaals allen willen bedanken voor zo’n mooi viering.

Een dankbare kerkganger.


Hein Bosch, 65 jaar koorlid bij Herenkoor Luttenberg.

17 11 2022 Als dank 

Hein Bosch is als erelid gehuldigd op donderdagavond 17 november 2022. In de Woonkamer van Cafe De Schoenmaker werd Hein gehuldigd om zijn vele verdiensten voor het koor en de parochie. Samen met zijn vrouw Miny en hun kinderen en kleinkinderen werd er geproost op dit heuglijke feit. Hein ontving als waardering van voorzitter Ferdinand Oldemaat een mooie oorkonde voor zijn lidmaatschap als Ere-Lid. Hein van harte gefeliciteerd en blijf nog lang zingen als bas.


Het is stil op het koor .........................


27 1 2021

Er wordt al sinds het najaar van 2020 niet meer geoefend en als koor de Diensten begeleid. Als er een Dienst is dan mogen er maximaal 4 zangers zingen. en we komen er achter dat dit knap lastig is. Je staat uit elkaar en hebt niet de steun in het zingen, wanneer je dichter bij elkaar staat. Je luistert toch naar elkaar. Ook Henry op het grote orgel mis je wel als extra steun. We blijven vertrouwen hebben, dat we weer met elkaar kunnen gaan zingen. Wij als koorzangers missen het wel!!!

Kerken trekken nieuw publiek met lichtshows.

Het bezoek aan de kerk is aan het verminderen en daardoor sluiten er katholieke kerkgemeenschappen. In Luttenberg is men begonnen met het introduceren van sfeerverhogende elementen aan bijeenkomsten in de kerk.

In de kerstnacht in 2019 werd de kerk zowel buiten als binnen verlicht en werd met laser en video het programma ondersteund.

 

In Trouw stond onlangs een artikel over het verrijken van de diensten in een Amerikaanse kathedraal. Zie afbeelding.

 

Luttenberg blijft hiermee doorgaan. In de bevrijdingsdienst 75 jaar bevrijding Luttenberg op      11 april 2020 zal deze dienst ook weer ondersteund worden met een lichtshow.

Gregoriaanse zang wordt Immateriaal Erfgoed.

Immateriaal cultureel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger, die men koestert en nu nog doet.

Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.

Het betreffende erfgoed wordt beleefd en geeft een gevoel van identiteit en continuïteit.

Als gevolg van de maatschappelijke verandering, dat de Kerk steeds minder centraal in ons leven staat, komt er het besef dat de gregoriaanse gezangen die vooral in de Katholieke Kerk werden gezongen in het latijn, aan het verdwijnen.

Gregoriaanse zang: een hele specifiek wijze van het zingen van woorden en zinnen die de gebeden in de H. Dienst omlijsten, verdwijnt door deze ontwikkeling.

Herenkoor Luttenberg blijft volharden in de Gregoriaanse zang.

Bijzondere uitvaartdienst.

Zaterdag 30 maart 2019 verzorgt het Herenkoor een uitvaartdienst in Luttenberg.

Een H.Dienst met Latijnse en Nederlandse gezangen.

De overledene is een bekende in Luttenberg en met name in de lokale, maar ook nationale en internationale tuigpaardenwereld een vakman. 

Familie, buren en vrienden deden uitgeleide met paard en wagen. Een zeer gepast afscheid op een zonninge zaterdagmorgen.

 


Herenkoor jaarvergadering 2018/2019, een goed besluit.

In de jaarvergadering op 28 maart 2019 is besloten het jaarlijkse uitje in 2020 te besteden aan de Bedevaart van Bannaux, in België. Met partners zullen we in het weekend van 6 en 7 juni 2020 deze bedevaartstad bezoeken. De bedevaart wordt vanuit het Bisdom Utrecht georganiseerd. Deze keer voor de 70 ste keer.

Het Herenkoor zal haar medewerking verlenen aan de HoogMis, een internationale H.Mis in 3 talen.


Herenkoor zingt in het Slavisch over de Liefde.

Het Herenkoor is bezig een nieuw lied in te studeren.  Het lied Dobrú noc is een Slavisch lied, dat voor het koor valt in de categorie van Tebe Pojem. Dit lied wordt erg gewaardeerd. Met het instuderen van Dobrú noc is daar een aanvulling bij gekomen.


Herenkoor viert het nieuwe jaar 2019 met een nieuwjaarsborrel. 

Alle leden waren aanwezig om na de repetitie op 3 januari 2019 even te proosten op het nieuwe jaar en een borreltje te drinken. Na de koffie werd er iets alcoholisch genuttigd en daarbij werd er - zoals gewoonlijk - ook bij gezongen. Dit jaar met een eigen koorlied. Onverwacht bezoek van het Goudhaantje 2018 van de gemeente Raalte (dit is Luttenberg 700) verhoogde de sfeer en er werden nog vele noten gezongen. Een vrolijk begin van het nieuwe jaar.

 


Kerstmis 2018.

Het Gloria van Vivaldi.


Het Herenkoor Luttenberg en Accordeonvereniging Accordeola uit Lemelerveld brachten en op Kerstavond 24 december 2018 vanaf 21.30 uur het Gloria van Vivaldi. Dit mooie muziekstuk past heel goed bij de Kerstsfeer van die avond in de Sint  Cornelius kerk in Luttenberg. Een mooie combinatie van uitvoerenden die ook heeft opgetreden bij de Muziekestafette in Heino op zaterdag 6 oktober 2018 en bij de Jubileumviering van de Koorleden van het Herenkoor op zondag 7 oktober 2018.

Een prachtig muziekstuk.

Zie ook:  https://klassiekemuziek.tv/vivaldi-gloria/   of https://www.youtube.com/watch?v=RMHguvZPcqQ

 


Nieuwe voorzitter Herenkoor Luttenberg.

Na vele jaren als voorzitter van het Herenkoor Luttenberg heeft Henry Fikken de hamer overgedragen aan Ferdinand Oldemaat. Henry Fikken is de vaste organist van ons koor en heeft al die jaren het voorzitterschap op zijn eigen wijze ingevuld. Grote betrokkenheid, motivatie, humor en gezang kenmerken zijn persoon als voorzitter voor het koor. Tijdens de jaarvergadering 2017/2018 werd het stokje overgedragen. Henry, bedankt.

Ferdinand start met volle zin in zijn nieuwe rol in het koorgezelschap. Als koorknaap begonnen en al weer vele jaren een vaste tenor. Ferdinand, heel veel succes.

 


Sallandse stemmen in Twente. Zingen in de Nicolaaskerk in Denekamp

Op zondag 4 februari 2018 werd op uitnodiging gezongen in de Nicolaaskerk in Denekamp. Deze zondag na de Carnavalsmis op zaterdag werden diverse gregoriaanse en latijnse liederen ten gehore gebracht in deze mooie kerk. Onze organist was zeer tevreden over het fraaie orgel. 

 

Jaarvergadering 2016/2017 Herenkoor op 16 maart 2017.

Donderdag na de repetitie werd in De Schoenmaker in Luttenberg in de huiskamer de vergadering geopend door voorzitter Henri Fikken. Alweer 30 jaar als voorzitter werd uiteraard de vergadering geopend met zingen. Gemeld werd dat we veel jubilarissen hebben komend jaar: Hein Bosch: 60 jaar koorzanger, Gait Klomp: 60 jaar koorzanger, Wim Reimert: 40 jaar koorzanger en Jan Jansen Holleboom: 40 jaar koorzanger. Dit zal in oktober met elkaar gevierd worden.

Op 2 september a.s. gaat het Herenkoor met de fanfare Luttenberg mee naar Kevelaer. Daar wordt meegedaan aan de H.Mis, de processie en het Lof. Een echte dagtaak. Op 1 oktober zal het Herenkoor Luttenberg ook deelnemen aan het Kevelaerlof in de Basiliek in Raalte. 

De avond werd met dankzeggingen en gezangen afgewisseld. Weer een speciale avond.

 

Oktober 2016: Instuderen van een nieuwe Latijnse mis. 

Herenkoor Luttenberg studeert aan een nieuwe latijnse mis, het is de  Mis van St Luigi Gonzaga van Orthil Ravanello. Het is een mis met vele tempowisselingen en klankwisseingen.

De mis ligt goed in het gehoor.

Het is een mooi melodisch samenspel tussen de stemmen van de tenoren en de bassen. 

De mis werd voor het eerst uitgevoerd tijdens de Eucharistieviering op de eerste Kerstdag 2016 in de Antonius van Padua kerk te Njiverdal samen met het Herenkoor van deze kerk. 

Herenkoor Nijverdal bestaat 100 jaar.

Het herenkoor van de de Antonius van Padua kerk te Nijverdal bestaat 100 jaar.  Op 20 november 2016 wordt dit gevierd in een jubileummis. De feestelijke viering begint om 10.00 uur.

Het Herenkoor Nijverdal bestaat uit 15 leden. Het koor zingt vooral gregoriaanse gezangen en verzorgt 2x per maand de mis in de Antonius van Padua kerk. 

Het koor staat o.l.v. dirigent Herma Jalink en organist Henry Fikken begeleidt het koor op het orgel.

Herenkoor Nijverdal en Herenkoor Luttenberg zingen regelmatig samen, 

Herenkoor Luttenberg feliciteert de koorzangers uit Nijverdal.

 

Herenkoor Luttenberg geeft mini concert bij Zang-estafette Heino.

Alweer voor de 10de keer was Herenkoor Luttenberg een van de vele deelnemers aan de zang-estafette in Heino. 24 uur lang worden er mini concerten gegeven door allerlei koren, orkesten en muzikanten in de kerk in het centrum van Heino.

De vele bezoekers genoten van het geheel.

Herenkoor Luttenberg trad op zaterdagavond op met een viertal gregoriaanse gezangen.

Op de foto: dirigent en organist  rusten even uit na het zoveelste optreden. Voldaan ging iedereen weer naar huis.

 

 

LUTTENBERG/RAALTE - ERELID HERENKOOR LUTTENBERG

Het Luttenbergse herenkoor heeft pastoor Jan Verweij benoemd tot erelid.

De pastoor die op 9 oktober afscheid neemt van parochie Heilig Kruis, verzorgde samen met het koor de voorbije maanden eucharistievieringen van Rome tot Raalte.

Zondag na de viering in de Basiliek in Raalte, met Gregoriaanse zang van het herenkoor van de Corneliuskerk in Luttenberg onder leiding van Herma Jalink, werd Verweij tijdens een gezellig samenzijn door voorzitter/organist Henri Fikken gehuldigd.

Verweij noemde, wijzend naar het thema 'Verbinden', het Luttenbergse Herenkoor een mooi voorbeeld van het zingen door koren uit buurtdorpen in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing.

 

Bron: Stentor Salland 27 september 2016.

 

Het Herenkoor Luttenberg in het nieuws, De Stentor en Weekblad voor Salland.